پیشرفته کار با توابع

آموزش پیشرفته کار با توابع
learn the Advanced working with functions

توابع

عموما ما نیاز داریم که یه عمل مشابه رو چندین جا اجرا کنیم. به عنوان مثلا ما میخوام یه پیام زیبایی رو به کاربر در… ادامه »توابع