مبانی جاوا اسکریپت

آموزش مبانی جاوا اسکریپت

learn the fundamentals of script building

تبدیل نوع

بیشتر اوقات ، عملگر ها و توابع به طور خودکار مقادیری که به آنها داده شده است رو  به نوع درست تبدیل میکنند. به عنوان… ادامه »تبدیل نوع