ایجاد اولین صفحه php

یک فایل با نام hello.php ایجاد کنید و آن را در دایرکتوری ریشه وب سرور خود (DOCUMENT_ROOT) با محتوای زیر قرار : [php] <html> <head> <title>PHP Test</title> </head> <body> <?php echo ‘Hello World’; ?> </body> </html> [/php] برای نمایش صفحه بالا کافیست که در مروگر خود آدرس وب سرور + نام فایل مورد نظر را وارد کنیم. و سپس کد صفحه فوق به html زیر ترجمه میشود و در مروگر