توابع

  عموما ما نیاز داریم که یه عمل مشابه رو چندین جا اجرا کنیم. مثلا ما میخوام یه پیام زیبایی رو به کاربر در زمان ورود و خروج نشون بدیم. و اینکه همون کد رو چندین جای دیگر از پروژه استفاده کنیم. توابع بلوک های اصلی برنامه هستند. که با ما اجازه میدهن کد ها نوشته شده رو بدون اینکه دوباره بنویسیم هر وقت بخواهیم اجرا کنیم.   قبلا نمونه