تعامل : alert, prompt, confirm

در این بخش از آموزش ما زبان جاوا اسکریپت طبق چیزی که هست بدون ترفند های در یک محیط خاص را پوشش میدیم. از آنجایی که فعلا از مرورگر برای محیط آزمایشی استفاده میکنیم بنابر این ما باید حداقل برخی از توابع رابط کاربری رو بشناسیم.   در این بخش ما با تابع های alert ، prompt  و confirm  آشنا خواهیم شد.   alert Syntax :

یک پیام رو