حلقه while و for

ما اغلب نیاز داریم که یک سری عملیات رو تکرار کنیم. برای مثال ، خروجی کالا ها از یک لیست یکی پس از دیگری یا فقط یکی کدی رو به تعداد دفعاتی میخواهیم اجرا کنیم. حلقه ها راه حلی برای تکرار چندین بار کد ها هستن. حلقه while حلقه while همچنین syntax ی داره:

تا زمانی که مقدار condition ، true باشه کد داخل بدنه حلقه اجرا میشه. برای